OM STÅTHÖGA MA TEKNIK
LÅT OSS BLI DIN UNDERHÅLLSPARTNER!
 

Ståthöga MA Teknik är ett modernt underhållsföretag med lång tradition. Med nytänk, innovativa idéer och arbetssätt vill vi tillsammans med våra kunder utvecklas och hitta nya lösningar. För oss står kunden alltid i fokus.


Rätt typ av underhållsinsatser har en direkt positiv inverkan på industrins lönsamhet, miljö och resursanvändning.  Genom att bistå med kompetent personal, högkvalitativa produkter och mycket erfarenhet vill vi vara en stark underhållspartner och resurs. 

I Norrköping har vi kontor, lager och följande verkstäder:

Verkstad för roterande utrustning
Cylinderverkstad
beläggningsverkstad
Maskinverkstad
Plåt- och smidesverkstad
Rörverkstad
Svetsverkstad

I Kisa har vi kontor och följande verkstäder:

Maskinverkstad
Svets- & smidesverkstad

I Oxelösund har vi en lokal etablering med en rördivision.

 


FÖRETAGSPRESENTATIONSÄKERHETEN FÖRSTSTÅTHÖGA MA TEKNIK- ETT SÄKERT ALTERNATIV

Att arbeta säkert har alltid varit en självklarhet för oss och det är något som vi prioriterar mycket högt. Säkert innebär även väl planerat och genomtänkt vilket gynnar alla som är inblandade i projektet.


RUTINER VID PROJEKTARBETE

Innan ett arbete påbörjas så skriver ansvarig projektledare en riskidentifiering som bifogas våra projektdokument internt, dokumenten mailas till arbetsledaren som planerar och bereder jobbet, i lugn och ro håller arbetsledaren en genomgång med ansvarig servicetekniker som även får alla projektdokument, på plats hos kund så utför serviceteknikern en riskidentifiering i vår egen "app" som sedan lagras digitalt och mailas till kunden.

Om olyckan är framme så används samma "app" för att skriva en tillbudsrapport och vid behov dokumentera med bilder. När rapporten sparas skickas den även digitalt till kunden som får den direkt på sin mail.

Att arbeta säkert är att arbeta smart!


KVALITET & MILJÖ


VÅR KVALITETSPOLICY
Vi skall tillhandahålla produkter och tjänster som ger våra kunder en säker drift. Vi skall följa upp att våra insatser leder till en förbättrad totalekonomi.

Alla medarbetare på företaget ansvarar tillsammans för att de produkter som levereras till vår slutkund uppfyller den kvalitetsnivå som kunden förväntar sig. Detta gäller såväl produktkvalité som service, pris och leveranstid.

Vi skall med hjälp av mål, handlingsplaner och uppföljning av vår verksamhet arbeta för att ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsledningssystem och därmed också vår verksamhet.VÅR MILJÖPOLICY
Vi ska i vår verksamhet söka de minst miljöbelastande arbetsmetoderna och transportsätten, samt påverka kunder till investering av produkter som minskar deras miljöbelastning i form av utsläpp till luft och vatten, energiförbrukning och hög förbrukning av reservdelar.

Vi ska följa relevanta miljölagar och regler som gäller för vårt företag. Dessutom skall vi bevaka forsknings- och utvecklingsarbete inom såväl miljöområdet som vår egen bransch. Detta för att öka vårt kunnande om miljöfrågor, för att därigenom med ständiga förbättringar förhindra miljöförstöringar.

Vi skall tillämpa denna miljöpolicy och göra den känd för alla anställda samt hålla den tillgänglig för leverantörer, kunder och övriga som önskar ta del av den. Detta sker genom att årligen redovisa vilka miljöförbättrande åtgärder som vidtagits, samt genom att även miljöpolicy,
miljömål och deras uppfyllelse klart framgår i det redovisande materialet.

ARBETSMILJÖPOLICY
Inom vår verksamhet har vi arbeten som innebär arbetsmiljörisker.
Det ligger i företagets intresse att samtidigt som verksamheten bedrivs under goda ekonomiska former och med högt ställda kvalitetsmål, även upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö och minimera negativ inverkan på den yttre miljön.

En god arbetsmiljö ligger i allas intresse vilket gör att personalen, som är företagets viktigaste resurs, får en ökad trivsel och fungerar bättre i sitt arbete.

Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö som är säker och ger de anställda arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling.

För att klara målsättningen krävs medvetenhet och ansvarskänsla.

CERTIFIERINGAR

Ståthöga MA Teknik AB • Tenngatan 6 • 602 23 Norrköping
Tel 011-31 49 50 • Fax 011-23 89 10

Logga in   •   Logga in B2B