VERKSTAD FÖR ROT UTRUSTNING


I Norrköping har vi en komplett verkstad fullt utrustad för att kunna ta emot roterande utrustning.

Vi jobbar med allt från enklare renoveringar till mer avancerade ingrepp där det handlar om att uppgradera och modernisera. Vi är distributör för Chesterton och lagerhåller en stor mängd mekaniska tätningar och lagerskydd. Ofta handlar uppgraderingarna om att anpassa pumpen för en modernare tätningslösning, kompositbelägga pumpens våtdelar samt vid behov tillverka kraftigare axel för att motverka böjning vid hårda laster.

Våra mekaniker är utbildade i lagerteknik, tätningsteknik, grundläggande pumpkunskap samt uppriktning som en bas sedan har vissa spetskompetens inom fler områden.    


I verkstan finns ett renrum där vi renoverar mekaniska tätningar. Samtliga tätningar som renoveras kontrolleras även i en testrigg. Detta är en tjänst som vi erbjuder alla kunder som köper
tätningar av oss.


Till vänster är ett exempel på en fjärrvärmepump som är uppgraderad med delade mekaniska tätningar från Chesterton samt belagd med ARC Komposit från Chesterton. För mer information om renoveringen klicka här: Länk

Vi är vana vid att ta ett helhetsåtagande där vi hämtar pumpen, renoverar/uppgraderar och sedan monterar tillbaka och färdigställer den för drift.

Kontakta gärna vår ansvarige arbetsledare:

Robert Flintberg
Tele: 0705-98 95 00

E-post: robert.flintberg@stathoga.se

BALANSERING

I vår verkstad i Norrköping kan vi erbjuda enklare balansering i ett plan eller mer anvancerad dynamisk balansering i flera plan.

SCHENCK HM30-BU

Max vikt: 700kg

Max diameter: 1560 mm

Max längd: 2600mm

ISO klasser: G0,4-G4000


Ute i fält har vi också möjlighet att balansera fläktar och annan roterande utrustning. Då använder vi VibXpert från Prüftechnik.

BELÄGGNINGSVERKSTAD


Ståthöga MA Teknik AB har i Norrköping en fullt utrustad kompositverkstad speciellt anpassad för kompositarbeten med all nödvändig utrustning såsom tvätthall, blästerhall, sprutbox, härdugn och läggningsstationer.

Kompositbeläggningar används som skydd mot slitage-, korrosion-, erosion- och kemikalieangrepp. Det finns kompositer som är avsedda att läggas både på metall och betong.

Kompositer kan även appliceras i pumpar och flödande system för att erhålla ett lägre flödesmotstånd och då bidra till en högre verkningsgrad som i sin tur sparar energi.
 

Vi kan utföra allt från små beläggningsjobb som i ett litet pumphus till mycket stora ytor i bassänger eller olika typer av kar. En av fördelarna med komposit är att det är en ”kall” metod som inte tillför någon värme till grundmaterialet när den appliceras. Ytterligare en fördel är att flera typer går att spruta vilket gör att mycket stora ytor kan beläggas på kort tid.

Vi har många års erfarenhet av beläggningsarbeten så konsultera oss gärna om du har några frågor.


 

MASKINVERKSTAD


Vi har en väl utrustad maskinverkstad med både CNC- och Supportmaskiner. Vår styrka är att snabbt kunna tillverka reservdelar efter ett prov eller en befintlig ritning.

• Reservdelstillverkning
• Modifiering/reparationsarbeten
• Maskinkonstruktioner
• Legotillverkning
• Planslipning


Läs gärna mer om vår senaste investering i en
helt ny DOOSAN PUMA svarv, genom att klicka här!

Vid frågor om maskinbearbetning kontakta vår ansvarige:

Henrik Nilsson
Tele: 0705-81 05 60
E-post: henrik.nilsson@stathoga.se


PLÅT- OCH SMIDESVERKSTAD
Väl utrustad plåt och smidesverkstad för både tunn- och grovplåt. Vi är certifierade enligt EN 1090-1, utörandeklass EXC1, EXC2 och EXC3 samt  SS-EN ISO 3834-2

• Plåtutberedning
• CNC Plasmaskärning
• Balkkonstruktioner
• Maskinstativ
• Plattformar och skyddsräcken
• Portmontering och infattningar

Vid frågor om svets och smidesjobb kontakta vår ansvarige:

Henrik Nilsson
Tele: 0705-81 05 60
E-post: henrik.nilsson@stathoga.se

SVETSVERKSTADVäl utrustad svetsverkstad med mig, mag, mma och tigsvets. Vi arbetar med:

Rörsvetsning
Konstruktionssvets
Reparationssvets

Vi är certifierade enligt EN 1090-1, utörandeklass EXC1, EXC2 och EXC3 samt  SS-EN ISO 3834-2 och våra svetsare har svetsarprövning enligt EN 287-1.

• Svetsning utföres i:
• Stål
• Rostfritt
• Aluminium
• Magnesium
• Titan
• Gjutjärn
• Corten
• Inconell
• Kanthal

Vid frågor om svetsning kontakta vår svetsansvarige:

Mike Nilsson
Tele: 070-324 39 00
E-post: mike.nilsson@stathoga.se

CYLINDERVERKSTADI vår cylinderverkstad arbetar vi med renovering och uppgradering av hydraulcylindrar. Vi har inte bara möjlighet att renovera, provköra och provtrycka cylindrarna utan kan även utföra mer avancerade ombyggnader eller i vissa fall bygga helt kundanpassade cylindrar efter ritning. 

Vi arbetar med Chestertons unika 1-2-3 koncept där målsättningen alltid är att förbättra tätningar, avstrykare och cylinderns interna glidlagringar allt för att erbjuda kunden en mer driftsäker cylinder med längre livslängd.

Om behovet finns så har vi egna servicetekniker som kan åka ut till kund för att demontera cylindern, ta in den till verkstan för renovering/uppgradering och sedan återmontera den och vara med vid driftsättning.

Läs vår broschyr om cylinderrenoveringVid frågor om renovering/uppgradering av hydraulcylindrar
kontakta vår ansvarige:

Roger Ståhlberg

Tele: 0705-22 14 00
E-post: roger.stahlberg@stathoga.se

Ståthöga MA Teknik AB • Tenngatan 6 • 602 23 Norrköping
Tel 011-31 49 50 • Fax 011-23 89 10

Logga in   •   Logga in B2B