MEKANISKA ARBETEN
Vår styrka är även att kunna gå in och stötta en befintlig underhållsorganisation tillfälligt vid hög belastning eller under längre perioder.

Vid frågor kontakta vår ansvarige:

Henrik Nilsson
Tele: 0705-81 05 60
E-post: henrik.nilsson@stathoga.se 
 

Vi är ett komplett service- och underhållsföretag med resurser att utföra både mindre eller större mekaniska arbeten ute hos våra kunder.

Exempel på mekaniska arbeten:

Nymontage av industriell utrustning
Servicearbeten vid underhållsstopp
Akut underhåll vid haveri
Jourverksamhet

 


ROTERANDE UTRUSTNING


Vi har en grupp mekaniker som bara arbetar med roterande utrustning och allt som hör den till. Vanliga typer av jobb kan vara:

Renovering av pumpar
Renovering av fläktar inkl balansering
Tätningsbyten
Lagerbyten
Uppriktning
Ompackning

Oftast löser vi det mesta på plats hos kund och skulle det inte gå så har vi egna verkstadsresurser.

Kontakta gärna vår ansvarige arbetsledare:

Robert Flintberg
Tele: 0705-98 95 00

E-post: robert.flintberg@stathoga.se

BALANSERING


I vår verkstad i Norrköping kan vi erbjuda enklare balansering i ett plan eller mer anvancerad dynamisk balansering i flera plan. För att balansera använder vi en: 

SCHENCK HM30-BU

Max vikt: 700kg

Max diameter: 1560 mm

Max längd: 2600mm

ISO klasser: G0,4-G4000


Vi har även möjlighet att balansera fläktar och annan roterande utrustning ute i fält. Ta gärna kontakt med Robert Flintberg gällande frågor kring balansering.


Robert Flintberg
Tele: 0705-98 95 00
E-post: robert.flintberg@stathoga.se
 

LASERUPPRIKTNING


Vi erbjuder laseruppriktning i de flesta former, allt från enklare uppriktningar till mer avancerade uppriktningar av maskintåg samt kardandrifter.


Vi har även EX-klassade instrument om det skulle krävas. Kontakta gärna vår ansvarige arbetsledare:

Robert Flintberg
Tele: 0705-98 95 00

E-post: robert.flintberg@stathoga.se

BELÄGGNINGSARBETEN

När det gäller beläggningsjobb så sitter utrustningen ofta fast monterad ute hos kund och det kan vara svårt att flytta den till vår beläggningsverkstad.

Vi har över 20 års erfarenhet från att jobba med kompositbeläggningar ute hos kund. Chestertons kompositer som vi jobbar med skyddar mot slitage, korrosion, slag, erosion och kemikalieengrepp. Det finns en mängd olika produkter avsedda både för metall- och betongapplikationer.

Det kan vara allt från mindre reparationer till riktigt stora jobb där tankar eller bassänger ska beläggas med komposit.
 Kontakta gärna vår ansvarige arbetsledare:

Robert Flintberg
Tele: 0705-98 9500

E-post: robert.flintberg@stathoga.se

 Exempel på vanliga jobb:

 Alla typer av skruvar & tråg
 Stup och skraptransportörer
 Stokermatargolv
 Bassänger
 Brunnar
 Rötgaskammare
 Dammluckor
 Intag vattenkraft
 Löphjul
 Tankar
 Pumpar
 Fläktar
 Industrigolv
 Invallningar
 Massakar
 Rökgaskanaler
 Impregnering av betongytor
 Miljövänlig blästring (dammfri)

SVETS- OCH SMIDESARBETENVi utför svets och smidesarbeten, allt från större projekt till mindre reparationsarbeten. Vi är certifierade enligt EN 1090-1, utörandeklass EXC1, EXC2 och EXC3 samt  SS-EN ISO 3834-2. Våra svetsare har ett brett utbud av svetsarprövningar
enligt EN 287


Exempel på vanliga jobb.
 

Balkkonstruktioner
Reparationssvetsning
Hårdsvetsning


RÖRSVETSNING
 För mer information angående rörsvetsning, kontakta vår avdelningschef.

Oskar Malm
Tele: 0705-95 0579
E-post: oskar.malm@stathoga.se

Vi utför svets och montage inom process och industrirör. Både större och mindre projekt. Våra medarbetare har en mycket gedigen och bred kompetens samt är certifierade enligt
EN 287-1.

Företaget är certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2 och har svetsprocedurer i materialgrupp 1,5,6,8.
 
Exempel på vanliga projekt/kunder:
 
 Pump installationer.
• Ång och kondensatsystem.
 Projektering och turn-key anläggningar. 
 Pannor.
 Papper och massa industrin.
 Kemiteknisk industri.
 Stålverk.
 Kraftvärmeverk.
 Värmeverk.
 Vatten och avlopp.
 Akuta jobb vid haverier.
UTBILDNING

För att få ut maximal prestanda från de produkter som vi säljer och marknadsför från Chesterton så behövs kunskap. Vi har möjlighet att erbjuda skräddarsydda utbildningar antingen hos oss eller ute hos kund.


Utbildningar som vi arrangerar:


Grundläggande tätningsteknik (teori samt montering)
• Pumpkunskap 
 Grundläggande kompositteknik (teori och applicering) 
 


CYLINDERRENOVERING


Vi arbetar med renovering och uppgradering av hydraulcylindrar. Vi har inte bara möjlighet att renovera, provköra och provtrycka cylindrarna utan kan även utföra mer avancerade ombyggnader eller i vissa fall bygga helt kundanpassade cylindrar efter ritning.
 
Vi arbetar med Chestertons unika 1-2-3 koncept där målsättningen alltid är att förbättra tätningar, avstrykare och cylinderns interna glidlagringar allt för att erbjuda kunden en mer driftsäker cylinder med längre livslängd.

Om behovet finns så har vi egna servicetekniker som kan åka ut till kund för att demontera cylindern, ta in den till verkstan för renovering/uppgradering och sedan återmontera den och vara med vid driftsättning
 Ståthöga MA Teknik AB • Tenngatan 6 • 602 23 Norrköping
Tel 011-31 49 50 • Fax 011-23 89 10

Logga in   •   Logga in B2B