Innan renovering var pumpen packad med boxpackning. Den uppgraderades med moderna delade mekaniska täningar från Chesterton typ 442-HP.


Pumpen belades invändigt med Chesterton komposit dels för att skydda mot slitage men även för att minska flödesmotståndet i pumpen som i sin tur ger en ökad verkningsgrad.