Verksamhetsområde: Ytskydd Betong

Betongytor utsätts dagligen för påfrestningar i form av temperaturförändringar, slitage, erosion och kemikalieangrepp. Resultatet blir förkortad livslängd och dyra reparationer. Chestertons kompositsystem  är utvecklade för att motverka dessa problem på ett effektivt sätt och med våra servicebussar står vi alltid redo för snabba uppdrag och med den utrustning som krävs för arbeten i fält.

Varför kompositbelägga?

Slitskydd

Betongytor utsätts många gånger för kraftigt slitage. En kompositbeläggning är extremt slitstark och förlänger livslängden avsevärt.
Ett välplanerat underhåll leder till ekonomiska besparingar. En beläggning är ett kostnadseffektivt sätt att undvika onödiga reparationer.

Erosion- och korrosionsskydd

I miljöer med mycket strömningar eller där erosion är ett stort problem, exempelvis inom vattenkraft, arbetar vi med anpassade kompositsystem. Med rätt skydd förebyggs skador där materialet i betongen avverkas över tid.

Kemikalieskydd

Många kemikalier är aggressiva mot betongytor. Vi har utvecklade kompositsystem som skyddar mot kemikalieangrepp och frätskador.

Impregnering

En obehandlad yta tillåter vatten och smuts att tränga in, vilket möjliggör organisk påväxt och att sprickbildning uppstår. En impregnerad betongyta är lätt att hålla ren och det är samtidigt ett kostnadseffektivt sätt att skydda till exempel väggar, betongkanter och gångstråk.


Mer information

Robert Flintberg

Robert Flintberg

Avdelningschef Roterande utrustning & Beläggning

Norrköping
Tel: +46 (0)11-314959
Mobil: 070-598 95 00
robert.flintberg@stathoga.se

Jobba hos oss

Vi söker Servicetekniker/Mekaniker till våra verksamheter i Kisa och Norrköping. Läs mer

Spontantansökan? Klicka här

Applikationer

 • Bränslefickor
 • Fundament
 • Rännor
 • Brunnar
 • Bassänger
 • Specialgolv
 • Invallningar
 • Halkskyddsytor
 • Gångstråk
 • Dräneringsdiken
 • Massakar
 • Vattentorn
 • Kaklade ytor

… och mycket, mycket mer!

Verkstäder

verkstadsyta

Nöjda kunder

Ståthöga MA Teknik AB | Tenngatan 6 | 602 23 Norrköping | Tel 011-31 49 50 | Fax 011-23 89 10 | info@stathoga.se